Wijzigingen ringendienst voor 2018

  • 23 June 2017
  • dhoogepieter

Beste leden,

Vanaf 25 september 2017 kunnen terug ringen besteld worden voor het kweekjaar 2018. Zoals gebruikelijk kunnen alleen ringen besteld worden als ook het lidgeld voor datzelfde jaar 2018 reeds is voldaan.

In dit nieuwe ringenjaar hebben wij geen noemenswaardige wijzigingen ingevoerd. Echter zijn vanaf 2018 de spoedbestellingen iets langer onder weg. De spoedbestellingen worden slechts één maal per week doorgestuurd naar onze leverancier zodat de levertijd wordt verhoogd naar een maximum van 10 werkdagen.

Andere wijziging is dat we ondervinden dat enkele leden laks omspringen met de tijd die het bestuur investeert in de club. Ringbestellingen worden nooit betaald, lidgelden blijven uit om de ringen te kunnen bekomen, bestellingen worden geannuleerd maar nooit wordt dit gemeld aan de ringendienst…

Om degene die het wel correct doen niet de dupe te maken van deze enkelingen, gaan wij die personen een administratiekost aanrekenen voor de tijd en het werk die we (tevergeefs) in hen investeren. We kunnen zo onze tijd in U steken, U die de hobby een warm hart toe draagt en rekent op ons om u bij te staan.

De prijzen van de ringen zelf blijven ook dezelfde als in 2017, de kleur voor de jaarringen wordt rood in 2018.

Let ook op het rekeningnummer van de ringendienst! Het enige goede nummer om uw bestellingen te betalen is:

BE06 7512 0803 4122

Bic-code: AXABBE22

 

Tenslotte:

* Houdt u aan de besteldata. Zorg dat bestelbon EN betaling op tijd bij ons terecht gekomen zijn. Eén dag te laat betekent jammer genoeg een maand doorschuiven. We kunnen geen honderden leden laten wachten op een enkeling.

* Vermeld uw stamnummer en naam op de betaling.

* Voorkom spoedbestellingen.

* Voor vragen, wensen of klachten wendt u altijd tot uw ringencommissaris.

* Controleer uw ringen onmiddellijk van zodra u ze ontvangt en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen!

* Fouten kunnen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval nog tijdig hersteld worden!

* Gebruik de juiste ringen voor de juiste vogel! De aanbevolen maten zijn te vinden op onze website, gebruik de ringen waarvoor ze dienen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het materiaal van de ring daar jij enkel en alleen weet voor welke parkiet of papegaai de ringen gaan gebruikt worden.

CITES kent weinig medelijden met personen die een ara, grijze roodstaart of amazone van Bijlage A ringt met een aluminium ring!

* Het volledig reglement van de ringenadministratie is te vinden op onze website en in het septembernummer 2017.

Alvast een mooi kweekseizoen gewenst!!

 

Luc De Backer

BVP-ABAP Ringendienst

bvp.ringendienst@gmail.com

0485/853 376