Grijze roodstaart op Bijlage A

  • 16 October 2016
  • dhoogepieter

Grijze roodstaart op Bijlage A

 

In Johannesburg werd op de CITES-conferentie beslist om de grijze roodstaartpapegaai op CITES Appendix I te plaatsen, zowel de kleinere timneh als de grotere nominaatvorm.

De media berichtte hierover met weinig kennis van zaken en ze spraken over een algemeen verbod op de handel in grijze roodstaartpapegaaien. In het wild gevangen grijze roodstaarten zullen vanaf nu niet meer verhandeld kunnen worden. Import uit wildvang wordt in België trouwens al 10 jaar niet meer toegestaan.

Grijze roodstaartpapegaaien die hier zijn gekweekt of hier vroeger werden geïmporteerd blijven verder toegelaten en mogen verhandeld worden, mits je beschikt over de nodige papieren.(EU-certificaat) Er worden in België heel wat grijze roodstaartpapegaaien gekweekt en deze papegaaien zijn zonder twijfel de populairste kromsnavel in de huiskamer.

 

De grijze roodstaarten (Psittacus erithacus en Psittacus timneh) komen dus in de EU op Bijlage A. Dat werd ons meegedeeld door de CITES-dienst als antwoord op onze vragen. Dit zal in voege treden 90 dagen na de COP in Johannesburg (dus begin 2017). In diezelfde periode zal ook de aanpassing aan de EU-Verordening gebeuren, waarna deze soort dus op Bijlage A zal komen te staan. Houders van de twee soorten grijze roodstaarten (de grote nominaatvorm Psittacus erithacus met rode staartveren en de kleinere Psittacus timneh met bruine staartveren) zullen zich dus moeten in orde stellen.

Hier gekweekte grijze roodstaarten blijven dus verhandelbaar als ze beschikken over een EU-certificaat. Een EU-certificaat is aan te vragen via de databank van de CITES-dienst en kost 20 euro. Nieuw geboren vogels zullen ook geïdentificeerd moeten worden met een vaste gesloten pootring.

De CITES-dienst zal hierover later communiceren via een omzendbrief.

 

Algemeen geldt dat houders een inventaris (oplijsting) zullen moeten indienen van de grijze roodstaarten die zij in hun bezit hebben. Hierbij moeten zij ook aangeven van waar deze vogel afkomstig is (eigen kweek, aangekocht, ...) en moet het bewijs van legale herkomst ingediend worden. Dit omdat het momenteel ook al een beschermde soort is (Bijlage B). De CITES-dienst zal geval per geval oordelen als er geen bewijs van legale herkomst kan worden voorgelegd. Oude foto’s of een vaste pootring kunnen ook gebruikt worden om de legale verwerving aan te tonen.

 

In Nederland stond de grijze roodstaart tot op heden op de uitzonderingslijst. (niet de Timneh) en kon tot dusver vrij verhandeld worden zonder overdrachtsformulieren. Regularisatie in Nederland zal dus wellicht eenvoudiger geregeld worden.

 

Wat kan je nu al doen?

·         Maak een lijst van de grijze roodstaarten in uw bezit en noteer het ringnummer indien de vogel vast geringd is.

·         Ga op zoek naar overdrachtsformulieren of facturen van de vogel.

·         Klasseer alles netjes.

·         Blijf het nieuws over dit thema volgen via deze mailing en onze website parkieten-revue.com

·         Breng elke eigenaar van een grijze roodstaart op de hoogte van deze wijziging in de wetgeving.

·         Binnenkort stellen we hier de nodige formulieren (model inventaris zoals in Belgisch Staatsblad verschenen op 6 juni 2003)

·         Het heeft geen zin om nu individueel naar de CITES-dienst te mailen of bellen. Dit betekent enkel een extra belasting voor de beschikbare mankracht.

          Er volgt nog extra uitleg. Het heeft ook geen zin om nu al inventarislijsten op te sturen. We wachten op verdere instructies van de dienst CITES.

·         We voorzien op sommige BVP-activiteiten extra informatie over dit onderwerp.

 

Als uw vogel ongeringd is of open geringd, dan ga je best op zoek naar een overdrachtsformulier, een factuur of desnoods een oude foto om te kunnen bewijzen dat uw vogel legaal is verworven.

In dit geval zal de vogel gechipt moeten worden, maar ook hier wacht je beter op verdere instructies vanuit de cel CITES.

 

Wij houden jullie verder op de hoogte.