Ringendienst

REGLEMENT RINGENDIENST 2019

!!!!!Vanaf heden zijn bij de ringendienst ook ringen in diameter 3.8 mm beschikbaar voor kleine grasparkieten!!!!!
Deze diameter is getest bij kwekers van deze soort en goed bevonden, stukken beter dan de gewoonlijk gebruikte 4.0 mm diameter.
Wie deze wil, schrapt bv de regel 3.2 mm en vervangt die door 3.8 mm. Prijs is dezelfde dus 0.37 euro per ring.
Daar de bestelbon 2019 reeds gemaakt was voor dit tot stand kwam, staat die niet vermeld maar mag en kan dus zeker besteld worden!

 

1.         Vanaf september 2018 kunnen terug kweekringen besteld worden voor het komende seizoen 2018. En dit tot en met 25 mei 2019. LET OP! Pas op 25 september 2018 wordt de eerste bestelling naar de fabrikant doorgestuurd. Gebruik steeds de laatste versie bestelbon! Indien u ringen wil voor het lopende kalenderjaar ipv voor het komende kweekseizoen, gelieve de ringendienst rechtstreeks te contacteren. Zo niet worden automatisch ringen voor het komende seizoen geleverd, ongeacht welke bestelbon u gebruikt.

2.         Ring ALTIJD je gekweekte vogels. Enkel zo kan je de ouderdom en eigen kweek bewijzen.

3.         Enkel leden van BVP en ABAP in 2019 kunnen ringen bestellen en dit via de door BVP en ABAP opgemaakte bestelwijzes: bestelbon in de Revue, online bestelbon of bestelbon in excel van het betreffende ringenseizoen. Bestelbonnen van vorige seizoenen kunnen geweigerd worden.

4.         Leden van BVP krijgen de vermelding BVP op hun ringen, leden ABAP krijgen de vermelding ABAP op hun ringen.

5.         Geef de ledenadministratie voldoende tijd om uw lidgeld te registreren in de ledenadministratie. Voor nieuwe leden, het kan ten hoogste enkele dagen duren voor U uw stamnummer kent. Zonder stamnummer geen bestellingen mogelijk.

6.         Wacht nooit tot de laatste dag om uw ringen of lidgeld te betalen. Denk er aan dat de overdracht tussen banken niet in een oogwenk gebeurt is. De datum van ontvangst op de bankrekening van de ringendienst dient als maatstaf.

7.         Elke 25ste van de maand worden de bestellingen afgesloten. Enkel de volledig in orde zijnde bestellingen, én lidgeld 2019 én betaling ringen én bestelbon dienen in ons bezit te zijn voor middernacht van de 25ste van elke maand. Datum aankomst in mijn brievenbus, emaildatum en datum op de bankuittreksels tellen. Bestellingen en betalingen na die datum worden een maand doorgeschoven.

8.         Standaard worden de ringen steeds naar het adres op de bestelbon gestuurd. Zelfs bij afwijkend adres op de ledenadministratie. Let er op dat dit correct is!

9.         De levertijd bedraagt plusminus 4 weken, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de afsluiting van de bestelronde. Voorbeeld: afsluiting 25 september = levering is 4 weken na 1 oktober.

10.       Hou bij al uw bestellingen en betalingen rekening met weekends, feestdagen, banksluitingsdagen, enz.....

11.       Hou ook zeker rekening met de tarieven voor verzending. Die bedragen voor België voor een gewone bestelling 2,50 euro. Een aangetekende EN verzekerde zending is tevens mogelijk en bedraagt 10,00 euro. BVP en ABAP zijn niet verantwoordelijk voor verlies van zendingen door de postdiensten.

12.       De verzendtarieven voor buitenlandse leden zijn: gewone bestelling 4,00 euro, een verzekerde en aangetekende verzending is mogelijk (juiste prijs op aanvraag naargelang gewicht pakket).

13.       Buitenlandse bestellingen met een cheque worden niet langer aanvaard. Gebruik onze BIC-code en IBAN-rekeningnummer om vanuit het buitenland te betalen.

14.       Gewone bestellingen worden verstuurd op de verantwoordelijkheid van het lid dat de ringen bestelde. Daar wij de mogelijkheid bieden een verzekerde verzending te kiezen, kunnen BVP en ABAP niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de ringen tijdens de verzending door de bevoegde diensten. Gewone bestellingen zijn niet traceerbaar, ook niet door de postdiensten. Enkel bij een aangetekende en verzekerde zending kunnen wij verhaal halen bij de postdiensten.  Het lid zal dus bij verlies en/of niet aangekomen of beschadigde bestellingen voor het volledig bedrag terug ringen moeten bestellen. BVP en ABAP kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de fouten van de postdiensten.

Neem geen risico en kies voor een traceerbare bestelling, bijkomend voordeel is dat deze na inbreng in het verzendsysteem van B-Post binnen de 24h worden geleverd.

15.       Zorg dat U de juiste ringen besteld. Al onze ringen zijn verhard gekleurde ringen van een super kwaliteit.  Inox ringen zijn beschikbaar vanaf 6,0 mm.

BVP en ABAP zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van de bestelde kweekringen daar wij nooit kunnen nagaan hoe deze gebruikt worden door het lid.

 

Als u niet precies weet welke maat van ring uw vogel nodig heeft kan u de website raadplegen ( http://www.parkieten-revue.com/diensten/ringendienst/ringmaten ) U klikt dan op “BVP ringmaten” waarna u op een alfabetische lijst terechtkomt met ringmaten van meer dan 500 soorten en ondersoorten voor alle bekende kromsnavels in avicultuur. De lijst kunnen wij u ook opsturen tegen kostprijs daar het hier om 24 pagina's A4-formaat betreft.

16.       De ringmaat dient zodanig te zijn dat de ring bij een volwassen vogel niet kan worden aangebracht of weggenomen zonder de ring te vervormen of de vogel te kwetsen.

Als vogelkweker ben je zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste ringmaat.

17.       Hoe kan je ringen bestellen? Je vind in elke Revue een bestelbon, vul deze in en bezorg die aan de ringendienst ten name van Luc De Backer, Vikingstraat 14 te 8800 Roeselare. Ook kan u via onze website bestellen en dit op 2 manieren. U kan de bestelbon downloaden en rustig op uw pc invullen waarna u deze bewaart op uw harde schijf en een kopie in bijlage naar mij stuurt op bvp.ringendienst@gmail.com. Ofwel bestelt u deze rechtstreeks op de site maar dan heeft u evenwel geen kopie voor uzelf.

Vergeet niet uw handtekening op de bestelbon zodat wij zien dat U akkoord gaat met de bestelvoorwaarden. Bij digitale bestellingen tik gewoon uw naam en voornaam in.

Zorg in ieder geval dat u een kopie van uw bestelling en betaling bijhoudt in geval wij contact met u opnemen omtrent vragen bij uw bestelling.

De ringendienst is telefonisch te bereiken op 0485/85 33 76

18.       Indien u later op het seizoen ringen wil bijbestellen, vermeld dan zeker op uw tweede of volgende bestelling dat dit niet een eerste bestelling betreft zodat u geen dubbele nummering op uw ringen krijgt. Indien dit niet vermeld is zijn BVP en ABAP niet verantwoordelijk voor dubbele nummering. Let hier zeker op in het kader van CITES bijlage A en B vogels!!

19.       Vermeld op uw betaling in het vak mededelingen uw naam en uw stamnummer zodat wij uw betaling vlot kunnen opvolgen. Het enige juiste bankrekeningnummer is:

BE06 7512 0803 4122

Bic-code: AXABBE22

20.       Vermeld bij al uw correspondentie naar ons toe steeds uw naam en stamnummer, zeker bij email zodat uw bestelling niet in de spam-map terecht komt, ook mijn computer heeft viruspreventie en zijn er antispyware-programma's aanwezig die uw email zouden kunnen verwijderen. Ook op uw betalings-referentie best uw eigen naam en stamnummer gebruiken, niet de naam van uw moeder of uw lief.

21.       Op eenvoudige vraag kan een ontvangstbevestiging verstuurd worden per email. Standaard gebeurt dit niet. Ook telefonisch kan u dit navragen indien gewenst.

22.       Voor vragen bent u altijd welkom bij ons betreffende uw ringenbestelling, Franstalige leden kunnen altijd in hun taal geholpen worden door de voorzitter van ABAP, de heer William Vanbeginne.

23.       Leden kunnen op aanvraag een factuur bekomen als zij beschikken over een btw-nummer. Voor deze factuur worden kosten aangerekend, info te verkrijgen bij de ringendienst.

24.       In de loop van de maand mei is onze  ringenfabrikant in verlof. In deze periode zijn geen spoedbestellingen mogelijk. Wie dringend ringen van doen heeft in deze periode kunnen wij onmogelijk helpen!!

25.       De ringen zijn uitgereikt door de Ringendienst BVP-ABAP in opdracht van het Nationaal Bestuur. Eventuele klachten over deze levering moeten aan de Ringendienst gericht worden binnen 14 dagen na de verzending. Poststempel geld.

26.       Wanneer de bestelling dient geannuleerd te worden door BVP/ABAP of geannuleerd wordt door het lid zelf, kunnen er administratiekosten aangerekend worden aan het lid voor de gedane bestelling en moeten deze kosten eerst voldaan worden bij een volgende bestelling.

27.       De gegevens verzamelt door de ringendienst worden enkel aan officiële instanties als CITES, BOU-COM, .... verstrekt en dit op hun vraag in functie van de betreffende overheidsdienst.

Dit geldt niet als privé-personen adresgegevens opvragen om bv. via een ringnummer een kweker terug te vinden. Voor een dergelijke vraag contacteren we eerst de kweker of deze akkoord gaat om zijn/haar gegevens aan de vraagsteller te verstrekken. Indien deze kweker akkoord gaat, worden beide partijen met elkaar in contact gebracht. Idem geldt voor de gegevens van de aanvrager tov de kweker, tot wederzijds akkoord worden geen gegevens doorgegeven.

28.       Wanneer één of meerdere zaken onduidelijk, onvolledig, oningevuld of wat dan ook ontbreekt op uw bestelling kan dit vertragingen voor uw bestelling te weeg brengen. Maak dan ook dat er zeker 1 of meerdere contactmogelijkheden op uw bestelformulier vermeld zijn zodat wij u zo spoedig mogelijk kunnen contacteren.