Activiteiten

Overzicht van het jaarprogramma

Deze gaan door op verschillende locaties.

Iedereen is overal van harte welkom!

Activiteiten

Lezing: Rosemary Low

VOGELBEURS BVP – West-Vlaanderen

busreis wisbroek breeding center

Lezing: Frederik Thoelen

Busreis naar vogelmarkt Zwolle

Parkieten- en papegaaiententoonstelling

Lezing: Carl Vandenabeele

Lezing: Bjorn Geeroms

Busreis naar vogelmarkt Zwolle in de Ijsselhallen

Collecties denemarken en italie

Etienne van der Stricht

Ten huize van Jos Cox

ZWARTE KAKETOES EN AANVERWANTE SOORTEN

FREEFLYGHT MET PAPEGAAIEN

OP BEZOEK BIJ ZUID AFRIKAANSE KWEKERS

LORIS , ARANTINGA 'S EN PYRRHURA' S

Vogebeurs West-vlaanderen

Info avond Oost-vlaanderen

Infomoment CITES en onze hobby

World of Birds Foundation(busreis)

Richtprijzen + Australië

Brotogeris en Bolborhynchus

film Jurong park Singapore

Congres van Tenerife 2018

Bezoek aan Duitse dierentuinen

Nieuwe mutaties Australische parkieten