Oproep aan kwekers van Amazone's

  • 22 August 2015
  • root

Dierenarts-onderzoekers van de universiteit Utrecht doen onderzoek 
naar de geslachtsverdeling bij de kweek met Amazone's.
Men probeert inzicht te krijgen of en hoe papegaaien de geslachten van hun jongen kunnen sturen.
Zeer interessant onderzoek dus voor ons liefhebbers en kwekers !

Het onderzoek bestaat voorlopig uit het verzamelen van gegevens via een enquête.
Dat is dus maar een kleine moeite, er hoeft niets te gebeuren met je vogels.

Promotie lidmaatschap!

Wordt nu lid voor 2016 en krijg er ook nog alle te verschijnen tijdschriften bij van 2015…

(geldig voor al wie de laatste vijf jaar nog geen lid was van BVP)

Hoe ?

26 euro* overschrijven op  KBC 737-0181690-52  op naam van BVP-Vlaanderen met 

     als mededeling BVP lidgeld 2016 en uw naam.

*Voor jeugdleden en internationale abonnementen gelden andere tarieven!